Lorem ipsum dolor sit amet, probatus insolens te sed, cum ex maiorum albucius definitioner. Sea solet patrioque at, quas meliore ocurreret eam on.

  integritet

  1. DATASKYDD I EN ÖVERSIKT

  ALLMÄN INFORMATION

  Följande noteringar ger en enkel översikt över vad som händer med din personliga information när du besöker vår hemsida. Personuppgifter är alla data som personligen identifierar dig. Detaljerad information om ämnesskyddet finns i vår integritetspolicy som anges i denna text.

  DATAINSTÄLLNING PÅ VÅR WEBBPLATS

  Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

  Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Dess kontaktuppgifter finns i avtryck av denna webbplats.

  Hur samlar vi in ​​dina data?

  Dina uppgifter kommer att samlas på den ena sidan, som du berättar för oss. Det kan till exempel vara data som du anger i en kontaktformulär.

  Övriga uppgifter samlas automatiskt när du besöker webbplatsen via våra IT-system. Det här är framförallt tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för begäran). Samlingen av dessa data är automatisk så snart du anger vår hemsida.

  Vad använder vi dina data för?

  En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa en felfritt tillhandahållande av webbplatsen. Andra data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

  Vilka rättigheter har du angående dina uppgifter?

  När som helst har du rätt att få gratis information om ursprung, mottagare och syfte med din lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära korrigering, blockering eller radering av denna data. För detta ändamål och för ytterligare frågor om dataskydd, kan du när som helst kontakta oss på adressen i avtrycket. Dessutom har du rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten.

  ANALYSVERKTYG OCH VERKTYG FRÅN TREDJE PARTER

  När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende statistiskt utvärderas. Detta görs främst med cookies och med så kallade analysprogram. Ditt surfbeteende analyseras vanligtvis anonymt; surfbeteendet kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan invända mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Du kan hitta information om detta i vår dataskyddsdeklaration under rubriken "Tredjepartsmoduler och analysverktyg".

  Du kan göra invändningar mot denna analys. Vi kommer att informera dig om möjligheterna till invändningar i denna dataskyddsdeklaration.

  2. ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR OCH SKULDERINFORMATION

  dataskydd

  Operatörerna av dessa platser tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadda dataskydd och denna integritetspolicy.

  Om du använder denna webbplats kommer olika personuppgifter att samlas in. Personlig information är information som personligen identifierar dig. Denna sekretesspolicy förklarar vilken information vi samlar in och vad vi använder det för. Det förklarar också hur och för vilket ändamål detta händer.

  Wir Weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (zB bei der Kommunikation per e-post) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

  MEDDELANDE OM ANSVARANDE KROPP

  Den ansvariga databehandlingsenheten på denna webbplats är:

  Företagsnamn IMS Europe-Nail Vertriebs GmbH
  Adress Brauhausgasse 18, 9500 Villach
  Tel: +43 4242 22225
  e-post: office@imseurope.com

   

  Ansvarig organ är den fysiska eller juridiska personen som ensam eller tillsammans med andra beslutar om syften och sättet att behandla personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

  ÅTERTRAKNING AV DIN DATUM BEHANDLING AV GODKÄNNANDE

  Många databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett befintligt samtycke. Ett informellt meddelande via e-post till oss är tillräckligt. Lagligheten av databehandlingen utförs till återkallandet förblir oförändrad genom återkallandet.

  Rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten

  Vid överträdelser av lagen om uppgiftsskydd har den berörda personen rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten. Den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskyddsproblem är det statliga dataskyddsansvarige i det federala landet där vårt företag är baserat. En lista över dataskyddspersonal och deras kontaktuppgifter finns på följande länk: https://www.dsb.gv.at/.

  RÄTT TILL DATAÖVERFÖRBARHET

  Du har rätt att få data som vi behandlar på grundval av ditt samtycke eller i uppfyllande av ett kontrakt, i sig själv eller till en tredje part i ett standard maskinläsbart format. Om du behöver direkt överföring av data till en annan ansvarig person, kommer detta endast att göras i den mån det är tekniskt genomförbart.

  SSL eller TLS-ENCRYPTION

  Den här webbplatsen använder, av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel order eller förfrågningar som du skickar till oss som en webbplatsoperatör, en SSL eller. TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att ändra adresslinjen i webbläsaren från "http: //" till "https: //" och låssymbolen i din webbläsarrad.

  Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan inte de uppgifter som du skickar till oss läsas av tredje part.

  BEGRÄNSAD BETALNING PÅ DENNA WEBBPLATS

  Om det är en skyldighet att skicka oss dina betalningsuppgifter (t.ex. kontonummer för direktdebiteringstillstånd) efter det att ett avgiftsbaserat avtal har ingåtts krävs dessa uppgifter för betalningsbehandling.

  Betalningstransaktioner med vanliga betalningsmedel (Visa / MasterCard, autogirering) görs exklusivt via en krypterad SSL- eller TLS-anslutning. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från “http: //” till “https: //” och med låssymbolen i din webbläsarrad.

  Vid krypterad kommunikation kan dina betalningsuppgifter som du inte skickar till oss inte läsas av tredje part.

  INFORMATION, BLOCKING, DELETION

  Du har rätt att frigöra information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare samt syftet med databehandling och om nödvändigt en rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. För ytterligare information om personuppgifter kan du när som helst kontakta oss på adressen i avtrycket.

  INNEHÅLL mot reklampost

  Användningen av publiceras under avtryck skyldighet att skicka oönskad reklam och informationsmaterial härmed avvisas. Operatörerna av platserna uttryckligen rättsliga åtgärder i händelse av oönskad reklam information, såsom spam e-post.

  3. DATAINSTÄLLNING PÅ VÅR WEBBPLATS

  COOKIES

  De webbplatser använder sig av så kallade cookies. Cookies på din dator någon skada och inte innehåller virus. Cookies används för att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

  De flesta av de cookies vi använder är så kallade "session cookies". De kommer att raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Andra cookies förblir lagrade på din enhet tills du tar bort dem. Dessa cookies tillåter oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker.

  Du kan ställa in webbläsaren så att du får information om användningen av cookies och tillåta cookies endast från fall aktivera godkännande av cookies för vissa funktioner eller utesluta allmän och automatisk borttagning av cookies när du stänger webbläsaren. När du inaktiverar cookies kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

  Kakor som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du vill använda (t.ex. kundvagnen) publiceras på grundval av Art. 6 para. 1 lit. F DSGVO sparade. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse för lagring av cookies för tekniskt felfri och optimerad tillhandahållande av sina tjänster. Om andra cookies (t.ex. cookies för analys av ditt surfande beteende) lagras, behandlas de separat i denna sekretesspolicy.

  SERVER LOGGFILER

  Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverns loggfiler, som din webbläsare sänder automatiskt till oss. Dessa är:

  • Webbläsartyp och webbläsareversion
  • Operativsystem som används
  • hänvisningsadress
  • Värdnamn för att komma åt datorn
  • Tidpunkt för begäran server
  • IP-adress

  En sammanslagning av dessa data med andra datakällor kommer inte att utföras.

  Grunden för databehandling är Art 6 para. 1 lit. b DSGVO, som tillåter behandling av data för att uppfylla kontrakt eller förhandlingsåtgärder.

  KONTAKT

  Om du skickar oss via kontaktformuläret begär din information från frågeformuläret inklusive dig ange var kontaktuppgifter lagras för att bearbeta begäran och i fallet med följdfrågor med oss. Dessa uppgifter kommer inte att lämnas ut utan ditt medgivande på.

  Behandlingen av uppgifterna som ingick i kontaktformuläret är därför uteslutande baserat på ditt samtycke (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). Du kan återkalla detta samtycke när som helst. Ett informellt meddelande via e-post till oss är tillräckligt. Lagligheten av de databehandlingstransaktioner som genomförs till återkallandet förblir oförändrad genom återkallandet.

  De uppgifter som du har angett i kontaktformuläret förblir hos oss tills du ber oss om att radera, återkalla ditt samtycke till lagringen eller ändamålet för datalagringen utelämnas (t.ex. efter att din begäran har slutförts). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt kvarhållningsperioder - förblir opåverkade.

  REGISTRERING PÅ DENNA WEBBPLATS

  Du kan registrera på vår hemsida för att använda ytterligare funktioner på webbplatsen. Vi använder endast de uppgifter som angivits för användning av respektive erbjudande eller tjänst som du har registrerat dig för. Den obligatoriska information som begärs vid registrering måste lämnas i sin helhet. Annars kommer vi att avslå registreringen.

  För viktiga ändringar, till exempel erbjudandets omfattning eller tekniska ändringar, använder vi den e-postadress som anges vid registrering för att informera dig på detta sätt.

  Behandlingen av de uppgifter som registrerats under registrering sker på grundval av ditt samtycke (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Ett informellt meddelande via e-post till oss är tillräckligt. Lagligheten hos den redan färdiga databehandlingen förblir opåverkad av återkallandet.

  De uppgifter som samlas in under registrering sparas av oss så länge du är registrerad på vår hemsida och kommer sedan att raderas. Juridiska uppehållsperioder förblir opåverkade.

  BEHANDLING AV DATA (KUND OCH KONTRAKTDATA)

  Vi samlar, bearbetar och använder personuppgifter endast i den utsträckning de är nödvändiga för upprättandet, innehållet eller ändringen av det rättsliga förhållandet (inventeringsdata). Detta görs på grundval av Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, som tillåter behandling av data för att uppfylla kontrakt eller förhandlingsåtgärder. Vi samlar, behandlar och använder personuppgifter om användningen av vår webbplats (användningsdata) endast i den mån det är nödvändigt för att aktivera eller ladda användaren för användningen av tjänsten.

  Den insamlade kunddata kommer att raderas efter avslutad order eller uppsägning av affärsrelationen. Juridiska uppehållsperioder förblir opåverkade.

  DATAÖVERFÖRING I SLUT AV ONLINE-BUTIKER, ÅTGÄRARE OCH LEVERANDE AV VAROR

  Vi överföra personuppgifter till tredje part endast om det är nödvändigt som en del av kontraktet, eftersom de myndigheter som ansvarar för leverans av varor företaget eller den personal som ansvarar för behandling av betalningar. En ytterligare överföring av data sker inte eller endast om du uttryckligen har samtyckt till överföringen. En överföring av dina uppgifter till tredje part utan uttryckligt samtycke, till exempel för reklamändamål, inträffar inte.

  Grunden för databehandling är Art 6 para. 1 lit. b DSGVO, som tillåter behandling av data för att uppfylla kontrakt eller förhandlingsåtgärder.

  DATAÖVERFÖRING I SLUT AV TJÄNSTER OCH DIGITALT INNEHÅLL

  Vi överför endast personuppgifter till tredje part om detta är nödvändigt inom ramen för kontraktet, till exempel till banken som ansvarar för betalningen.

  En ytterligare överföring av data sker inte eller endast om du uttryckligen har samtyckt till överföringen. En överföring av dina uppgifter till tredje part utan uttryckligt samtycke, till exempel för reklamändamål, inträffar inte.

  Grunden för databehandling är Art 6 para. 1 lit. b DSGVO, som tillåter behandling av data för att uppfylla kontrakt eller förhandlingsåtgärder.

  4. Sociala medier

  FACEBOOK PLUGINS (LIKE & DELA KNAPP)

  Plugins för det sociala nätverket Facebook, leverantören Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA, är integrerade på vår webbplats. Du kan känna igen Facebook-plugins med Facebook-logotypen eller knappen "Gilla" på vår webbplats. Du kan hitta en översikt över Facebook-plugins här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

  När du besöker vår webbplats skapas en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern via plugin. Som ett resultat får Facebook informationen om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du klickar på Facebook "Gilla" -knappen medan du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Facebook-profil. Detta gör det möjligt för Facebook att tilldela ditt besök på vår webbplats till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av sidorna inte har någon kunskap om innehållet i den överförda informationen eller hur de används av Facebook. Du hittar mer information om detta i Facebooks integritetspolicy på: https://de-de.facebook.com/policy.php.

  Wenn Sie nicht Wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, Loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto AUS.

  TWITTER PLUGIN

  Funktionerna i Twitter-tjänsten är integrerade på våra webbplatser. Dessa funktioner erbjuds av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Genom att använda Twitter och ”Retweet” -funktionen är de webbplatser du besöker länkade till ditt Twitter-konto och görs kända för andra användare. Dessa uppgifter överförs också till Twitter. Vi vill påpeka att vi som leverantör av webbplatsen inte har någon kunskap om innehållet i de överförda uppgifterna eller hur de används av Twitter. Mer information finns i Twitters dataskyddsdeklaration på: https://twitter.com/privacy.

  Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen unter https://twitter.com/account/settings . Förändring

  GOOGLE + PLUGIN

  Våra sidor använder funktioner på Google+. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

  Samla och dela information: Google+ låter dig publicera information världen över. Google + -knappen ger dig och andra användare personligt innehåll från Google och våra partners. Google lagrar både den information du har gett till innehållet + 1, samt information om den sida du visade när du klickade på + 1. Din + 1 kan ses som en ledtråd, tillsammans med ditt profilnamn och foto, i Googles tjänster, till exempel sökresultat eller din Google-profil eller på andra webbplatser på webbplatser och annonser på Internet.

  Google registrerar information om dina + 1-aktiviteter för att förbättra Googles tjänster för dig och andra. Om du vill använda Google+-knappen behöver du en globalt synlig, allmän Google-profil, som åtminstone måste innehålla det namn som valts för profilen. Detta namn används i alla Google-tjänster. I vissa fall kan detta namn också användas för att ersätta ett annat namn som du använde när du delar innehåll från ditt Google-konto. Identiteten på din Google-profil kan visas för användare som känner till din e-postadress eller har annan identifierande information från dig.

  Med hjälp av information som samlas in: Utöver ovanstående användningar är de uppgifter du lämnar i enlighet med Googles gällande sekretesspolicy används. Google kan släppa sammanfattande statistik på + 1 aktiviteter användaren eller överför dem till användare och partners, såsom förlag, annonsörer eller länkade webbplatser.

  INSTAGRAM PLUGIN

  Funktionerna på tjänsten Instagram är integrerade på våra sidor. Dessa funktioner tillhandahålls av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

  Om du är inloggad i ditt Instagram-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Instagram-profil genom att klicka på Instagram-knappen. Detta gör det möjligt för Instagram att associera besöket på våra sidor med ditt användarkonto. Vi påpekar att vi som leverantör av sidorna inte får kännedom om innehållet i den överförda data och deras användning av Instagram.

  För mer information, se sekretesspolicy Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

  STÖRSTA PLUGIN

  På vår webbplats använder vi sociala plugins från det sociala nätverket Pinterest, som drivs av Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA (“Pinterest”).

  När du besöker en sida som innehåller ett sådant plugin kopplar din webbläsare direkt till Pinterest-servrarna. Plugin sänder protokolldata till Pinterest-servern i USA. Denna loggdata kan innehålla din IP-adress, adressen till de besökta webbplatserna, som även innehåller Pinterest-funktioner, webbläsartyp och inställningar, datum och tid för begäran, hur du använder Pinterest och cookies.

  För mer information om syfte, omfattning och vidare bearbetning och användning av uppgifterna från Pinterest, samt dina rättigheter i detta avseende och sätt att skydda din integritet, se Pinterests integritetspolicy: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

   

  Använda Google Maps

  Denna webbplats använder Google Maps för att visa en karta. Google Maps drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till insamling, behandling och användning av de automatiskt insamlade uppgifterna och de uppgifter du har angett av Google, en av dess företrädare eller tredje parter.

  Användarvillkoren för Google Maps finns på Användarvillkor för Google Maps, Du hittar detaljerad information i dataskyddscentret i google.de: Öppenhet och val samt Integritetspolicy.

   

  5. ANALYSVERKTYG OCH Annonsering

  GOOGLE ANALYTICS

  Den här webbplatsen använder funktionerna för webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

  Google Analytics använder så kallade "cookies". Det här är textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera användningen av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

  Google Analytics-cookies lagras på grundval av Art.6 para. 1 lit. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse för att analysera användarbeteendet för att optimera både sin webbplats och dess reklam.

   

  IP anonymisering

  Vi har aktiverat funktionen IP-anonymisering på denna webbplats. Som ett resultat kommer din IP-adress att styras av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet före sändningen till Förenta staterna. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

  browser plugin

  Du kan förhindra att cookies lagras av en motsvarande inställning av din webbläsars programvara. Observera dock att om du gör det, kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats så mycket som möjligt. Dessutom kan du förhindra att Google samlar in de data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt bearbetningen av dessa uppgifter av Google genom att ladda ner webbläsarpluggen som finns tillgänglig enligt följande länk och installera: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

   

  Motståndet mot datainsamling

  Du kan förhindra att dina data samlas in av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att ställas in för att förhindra att dina data samlas in vid framtida besök på denna webbplats: inaktivera Google Analytics.

  Mer information om hur man hanterar användaruppgifter från Google Analytics finns i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

  Google Analytics-demografi

  Den här webbplatsen använder Google Analytics demografiska funktioner. Det här låter dig skapa rapporter som innehåller uttalanden om besökare, ålder, kön och intressen. Dessa data kommer från Googles intressebaserade annonsering samt besökares data från tredje part. Dessa data kan inte tilldelas en viss person. Du kan när som helst inaktivera den här funktionen genom visningsinställningarna i ditt Google-konto, eller du kan förbjuda insamling av dina data av Google Analytics, som beskrivs i avsnittet "Motsägelse mot datainsamling".

   

  GOOGLE ANALYTICS REMARKETING

  Våra webbplatser utnyttjar funktionerna i Google Analytics Remarketing i kombination med funktionerna i Google AdWords och DoubleClick. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

  Med den här funktionen kan Google Analytics-remarketingannonsgrupperna kopplas till funktionerna i Google AdWords och Google DoubleClick på flera enheter. På så sätt kan intressebaserade, personliga annonsmeddelanden som är anpassade till dig beroende på ditt tidigare användnings- och surfningsbeteende på en enhet (t.ex. mobiltelefon) också visas på en annan av dina enheter (t.ex. tablett eller dator).

  När du har gett ditt samtycke kommer Google att associera din webb- och appbläddringshistorik med ditt Google-konto för detta ändamål. På så sätt kan samma personliga annonsmeddelanden visas på vilken enhet du loggar in med ditt Google-konto.

  För att stödja den här funktionen samlar Google Analytics in Google-autentiserade ID-användare av användare som är tillfälligt kopplade till våra Google Analytics-data för att definiera och skapa publiken för annonsannonsering med flera enheter.

  Du kan permanent avstå från remarketing / inriktning på flera enheter genom att stänga av personlig annonsering i ditt Google-konto. följ den här länken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

  Sammanställningen av de insamlade uppgifterna i ditt Google-konto är endast baserad på ditt samtycke, som du kan skicka in eller återkalla på Google (artikel 6 para. 1 lit. a DSGVO). För datainsamlingstransaktioner som inte slås samman i ditt Google-konto (till exempel eftersom du inte har ett Google-konto eller har invänt mot sammanslagningen) är samlingen av data baserad på Art.6 para. 1 lit. f DSGVO. Det berättigade intresset härrör från det faktum att webbplatsoperatören har ett intresse för den anonyma analysen av webbplatsens besökare i reklamändamål.

  Mer information och sekretesspolicy finns i Googles sekretesspolicy på: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

  GOOGLE-ADWORDS OCH GOOGLE CONVERSION-spårning

  Den här webbplatsen använder Google AdWords. AdWords är ett program för onlineannonsering av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA94043, USA ("Google").

  Som en del av Google AdWords använder vi den sk konverteringsspårningen. När du klickar på en annons som serveras av Google, ställs en omvandlingsspårningskaka in. Cookies är små textfiler som Internet-webbläsaren lagrar på användarens dator. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personliga identifiering av användarna. Om användaren besöker vissa sidor på den här webbplatsen och kakan inte har gått ut än, kan Google och vi känna igen att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till den här sidan.

  Varje Google AdWords-kund får en annan cookie. Kakorna kan inte spåras via annonsörernas webbplatser. Den information som samlats in med hjälp av konverteringskakan används för att generera omvandlingsstatistik för AdWords-annonsörer som har valt omvandlingsspårning. Kunderna får höra det totala antalet användare som klickade på deras annons och omdirigerades till en sida för omvandlingsspårning. De får emellertid inte information som personligen identifierar användare. Om du inte vill delta i spårning kan du välja bort det här genom att enkelt inaktivera cookie för Google-omvandlingsspårning via webbläsaren under Användarinställningar. Du kommer inte att inkluderas i statistiken för omvandlingsspårning.

  Lagringen av "konverteringskakor" är baserad på Art.6 para. 1 lit. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse för att analysera användarbeteendet för att optimera både sin webbplats och dess reklam.

  Mer information om Google AdWords och Google-omvandlingsspårning finns i Googles sekretesspolicy: https://www.google.de/policies/privacy/.

  Du kan ställa in webbläsaren så att du får information om användningen av cookies och tillåta cookies endast från fall aktivera godkännande av cookies för vissa funktioner eller utesluta allmän och automatisk borttagning av cookies när du stänger webbläsaren. När du inaktiverar cookies kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

   

  FACEBOOK PIXEL

  Vår webbplats använder Facebook: s besökaraktivitetspixel för omvandlingsmätning, Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

  På så sätt kan besökarnas beteende spåras efter att de har omdirigerats till leverantörens webbplats genom att klicka på en Facebook-annons. Som ett resultat kan effektiviteten av Facebook-annonser utvärderas för statistiska och marknadsundersökta ändamål och framtida reklamåtgärder optimerade.

  De insamlade uppgifterna är anonyma för oss som operatör för denna webbplats, vi kan inte dra slutsatser om användarnas identitet. Däremot lagras och bearbetas data av Facebook, så att en anslutning till respektive användarprofil är möjlig och Facebook data för egna reklamändamål enligt Facebook Data Use Policy kan använda. Som ett resultat kan Facebook göra det möjligt för annonser att visas på Facebook och utanför Facebook. Denna användning av data kan inte påverkas av oss som webbplatsoperatör.

  I Facebook: s integritetspolicy hittar du mer information om skyddet av din integritet: https://www.facebook.com/about/privacy/.

  Du kan även använda remarketingfunktionen "Anpassade målgrupper" i avsnittet Annonsinställningar under https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen off. För att göra detta måste du vara inloggad på Facebook.

  Om du inte har ett Facebook-konto kan du inaktivera användarbaserad annonsering från Facebook på European Interactive Digital Advertising Alliance: s webbplats: https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

  Google Maps

  Denna webbplats använder Google Maps för att visa kartor och skapa vägbeskrivningar. Google Maps drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till insamling, behandling och användning av de automatiskt insamlade uppgifterna och de uppgifter du har angett av Google, en av dess företrädare eller tredje parter. Du kan hitta användarvillkoren för Google Maps under användarvillkoren för Google Maps: http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.htmlDu kan hitta detaljerad information i dataskyddscentret på google.de.
  Öppenhet och alternativ: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
  Integritetspolicy: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

  6. NYHETSBREV

  NEWSLETTER DATA

  Om du vill få nyhetsbrevet erbjuds på webbplatsen, behöver vi din e-postadress och information som tillåter oss att verifiera att du är ägaren av e-postadress och accepterar att ta emot nyhetsbrevet är , Ytterligare uppgifter samlas inte in eller endast på frivillig basis. Vi använder denna information uteslutande för leverans av den begärda informationen och skickar den inte vidare till tredje part.

  Behandlingen av de uppgifter som registrerats i nyhetsbrevet registreras endast utifrån ditt samtycke (Art. 6 para. Du kan återkalla ditt samtycke till lagring av data, e-postadressen och dess användning för att skicka nyhetsbrevet när som helst, till exempel via länken "unsubscribe" i nyhetsbrevet. Lagligheten hos den redan färdiga databehandlingsoperationen förblir opåverkad av återkallelsen.

  Uppgifterna som deponeras hos oss för att erhålla nyhetsbrevet sparas av oss från nyhetsbrevet till din avbokning och kommer att raderas efter avbrott av nyhetsbrevet. Data som lagras för andra ändamål med oss ​​(t.ex. e-postadresser för medlemmarnas område) förblir opåverkade.